Skip to main content

Vergoeding van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht

Begroting Gezondheidszorg 2019 goedgekeurd door Algemene Raad RIZIV. Naast de reeds voorziene budgetten maakt de regering in 2019 ook nieuwe budgetten vrij voor de gezondheidszorg.

Overgewicht en obesitas zijn twee zeer belangrijke problemen op het vlak van de volksgezondheid. Zowel op Europees als op mondiaal niveau neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas toe en bereikt het alarmerende proporties. Overgewicht en obesitas zijn de oorzaak van veel gezondheidsproblemen, zoals de ontwikkeling van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers.

Kinderobesitas verhoogt het risico op obesitas, vroegtijdige dood en functionele beperkingen op volwassen leeftijd. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies en dus tot een vermindering van het risico.

Minister De Block heeft daarom besloten om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de terugbetaling van dieetverstrekkingen bij de diëtist na doorverwijzing door de huisarts.

Kinderen met obesitas hebben binnenkort recht op een vergoeding voor 6 sessies van minstens 30 minuten wat overeenkomt met een behandelingsperiode van 6 maanden. De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan. Het doel van deze wijziging is dan ook om de drempel voor een bezoeken aan de diëtist te verlagen.

Ongeveer 75.000 jonge patiënten zouden van deze maatregel kunnen profiteren.

Op 30 mei jl deed de VBVD tijdens een presentatie in de Kamer van volksvertegenwoordigers een oproep tot vergoeding van consultaties door de dietist voor begeleiding van kinderen met overgewicht. We zijn blij dat mede dankzij deze oproep, de terugbetaling tot stand is gekomen. 

Bron: https://vbvd.be/nieuws/vergoeding-van-dietistensessies-voor-kinderen-met-overgewicht

Professioneel voedings- en dieetadvies op maat?